Juha Saransalmi Photography | About
Juha Saransalmi (VAT)

Suomi
Olen harrastanut valokuvausta runsaat 30 vuotta ja haaveillut valokuvaajan urasta pienestä pojasta saakka. Digiaika toi harrastukseen uutta intoa, mikä on näkynyt myös menestyksenä mm. Kameralehden Vuoden kuvaaja- sekä Kuusamo Nature Photo -kilpailuissa. Pikku pojan haaveista tuli totta ja harrastus kasvoi ammatiksi, kun suoritin valokuvaajan ammattitutkinnon vuonna 2012. Valokuvaajan työtäni tukevat muut luovuuteni alueet: kirjoittaminen ja musiikki.

Kuvieni katsojat sanovat usein, että minulla on erityinen kyky löytää arkisista kohteista uusia kuvauksellisia ulottuvuuksia. Yksi tärkeimpiä päämääriäni onkin tuoda esille tunnelma. Kuvaan elämän koko kirjon arjesta juhlaan, ehkä kuitenkin läheisimpiä kohteita ovat ihmiset - erityisesti lapset - ja luonto.

• • •

Svenska
Jag har haft fotografering som hobby i dryg 30 år och drömt om att ha det som yrke sen jag var liten pojke. Digitalt foto gav en ny iver, vilket också uppmärksammats med framgång i till ex. Kamera-tidningens Årets fotograf- och Kuusamo Nature Photo -tävlingar. Den lilla pojkens dröm förverkligades och hobbyn blev till yrke när jag tog fotograf examen 2012. Mitt yrke som fotograf stöds också av andra kreativiteter som jag har: att skriva och musik.

De som har tittat på mina bilder säger ofta att jag har en särskild förmåga att se fotografiska dimensioner i det vardagliga. En av mina viktigaste mål är att få fram stämningen. Jag fotograferar hela livet från vardag till fest, kanske ändå närmaste målen är människor - speciellt barnen - och naturen.

• • •

English
I’ve photographed for over 30 years and dreamt of becoming a professional since I was a child. The digital era brought me new passion for shooting, as is evident in various best photo awards in several publications and photo contests. I finally realized my childhood dream when I graduated and received professional certification in photography from a regional trade-school in 2012. I also work in other creative areas with writing and teaching music.

I have been told by viewers of my work that I find new and interesting dimensions in otherwise seemingly ordinary subjects. My primary goal is to express a mood or atmosphere in my photos. I love to capture life from the daily routines to its celebrations, through the people, children and nature that are involved in that life.

• • •

"Löytöretkeily ei ole uusien maisemien etsimistä, vaan näkemistä uusin silmin." – Marcel Proust
"Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon." – Marcel Proust
"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." – Marcel Proust

”Vangitsemalla hetken valokuva tavoittaa ikuisuuden.” – Henri Cartier-Bresson
”Fotografering kan fånga evigheten i ett ögonblick.” – Henri Cartier-Bresson
”The photographs can reach eternity through the moment.” – Henri Cartier-Bresson